pavojingasis objektas

pavojingasis objektas
pavojingasis objektas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įmonė, sandėlis arba kitas statinys, kuriame nuolat arba laikinai gaminama, perdirbama, laikoma, perkraunama, naudojama, sandėliuojama arba neutralizuojama viena arba kelios pavojingos medžiagos ar jų atliekos, kurių kiekis yra didesnis už nustatytą šios medžiagos ribinį kiekį, taip pat hidrotechniniai įrenginiai. Tokie pavojingieji objektai yra: Ignalinos AE, chemiškai pavojingi objektai (gaminantys, naudojantys ir gabenantys PChM), gaisringi objektai, magistraliniai naftotiekiai ir dujotiekiai, Kauno hidroelektrinė. Objektas priskiriamas prie chemiškai pavojingų, jeigu naudojamų pavojingų medžiagų kiekiai viršija nustatytus ribinius kiekius, kurie klasifikuojami pagal tris medžiagų reagavimo lygius. Tokie ribiniai kiekiai yra: amoniakas – I lygis – 1 t, II – 10 t, III – 250 t; chloras – I lygis – 0,1 t, II – 10 t, III – 25 t ir pan. atitikmenys: angl. dangerous object rus. опасный объект

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pavojingasis objektas — statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Visa veiklos vykdytojo kontroliuojama teritorija, kurios bent viename veiklą vykdančiame įrenginyje, įskaitant įprastą ir susijusią infrastruktūrą, yra pavojingųjų medžiagų; pavojingieji… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • dangerous object — pavojingasis objektas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įmonė, sandėlis arba kitas statinys, kuriame nuolat arba laikinai gaminama, perdirbama, laikoma, perkraunama, naudojama, sandėliuojama arba neutralizuojama viena… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • опасный объект — pavojingasis objektas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įmonė, sandėlis arba kitas statinys, kuriame nuolat arba laikinai gaminama, perdirbama, laikoma, perkraunama, naudojama, sandėliuojama arba neutralizuojama viena… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • hazardous establishment — pavojingasis objektas statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Visa veiklos vykdytojo kontroliuojama teritorija, kurios bent viename veiklą vykdančiame įrenginyje, įskaitant įprastą ir susijusią infrastruktūrą, yra pavojingųjų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • technical cause of an emergency — techninės ekstremaliosios situacijos priežastys statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Techninės aplinkybės, kuriomis susidaro ekstremaliosios situacijos; tai įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • techninės ekstremaliosios situacijos priežastys — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Techninės aplinkybės, kuriomis susidaro ekstremaliosios situacijos; tai įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta sprogimai, patenka į aplinką cheminiai… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • технические причины экстремальной ситуации — techninės ekstremaliosios situacijos priežastys statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Techninės aplinkybės, kuriomis susidaro ekstremaliosios situacijos; tai įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”